Çocuklarda Konuşma ve Dil Bozuklukları

Konuşma ve dil günlük yaşamda önemlidir ve insanlar normal olarak bu becerileri doğuştan ve çocukluktan itibaren doğal olarak geliştirirler. Bununla birlikte, bazen bir çocuk konuşma ve dili beklenen şekilde geliştirmez veya iletişim ve öğrenmede zorluklar gösterir. Bu olduğunda, bir çocuğun konuşma veya dil bozukluğu yaratır. Bu tür bozukluklar, bir çocuğun iletişim kurma ve başkalarından öğrenme yeteneğini bozarak kötü sonuçlara neden olur.

Yetişkinlerde Konuşma ve Dil Bozuklukları

Konuşma ve dil bozuklukları yetişkinlerde kademeli olarak gelişebileceği gibi inme gibi aniden de gözlenlenebilir. Bozukluklar, dili ifade etme veya anlama yeteneğinin kaybını, belirli sesleri veya kelimeleri (örneğin, geveleyerek) yapma sorunları ve konuşma ritminde veya hızında değişiklikleri ortaya çıkarır. Bozukluklar ayrıca yutma ile ilgili sorunlarlada yaşam kaliyesin .

Bir Konuşma veya Dil Bozukluğunun Sonuçları Nelerdir?

Konuşma ve dil bozuklukları, etkilenen kişinin genel yaşam kalitesini düşürür. Etkilenen kişilerin akıl hastalığı, öğrenme güçlükleri, davranış bozuklukları ve sosyal olarak izole olma veya işsiz kalma olasılıkları daha yüksektir. Ancak bu bozuklukların riskleri, konuşma veya dil bozukluğunun belirlenmesi ve profesyonel klinik destek alınması gerekir.

Konuşma ve Dil Bozuklukları Hakkında Bilgi Alma

Konuşma patologları,

  • Dil, iletişim ve yutma bozukluklarını teşhis etme, değerlendirme ve tedavi etme konusunda uzmanlığa sahiptir. 
  • Konuşma, dinleme, dili anlama, okuma, yazma, sosyal beceriler, kekemelik ve ses kullanma ile ilgili güçlükleri olan insanları tedavi edebilirler.
  • Konuşma terapisi tedavisinden yararlanan kişilerde gelişimsel gecikmeler ortaya çıkarak felç, beyin yaralanmaları, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, serebral palsi ve bunama veya işitme kaybı yaratır. Ek olarak, konuşma patologları, yiyecekleri veya içecekleri güvenli bir şekilde yutmakta güçlük çeken kişilere yardımcı tedavilerle yardımcı olurlar.

Please follow and like us: