Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Merkezi çalışma alanlarımız

Özel öğrenme güçlüğü / disleksidiskalkulidisgrafi alanında zorluk çeken okul öncesi, ilkokul, ortaokul çocuklara ve yetişkinlere devlet destekli özel eğitim hizmeti sağlar.

Dil ve konuşma güçlüğü alanında zorluk çeken bireylere devlet destekli özel eğitim hizmeti sağlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan bireylere danışmanlık hizmeti sağlar.

Üstün yetenekli bireylere danışmanlık hizmeti sağlar.

Ailelere özel eğitim danışmanlığı sağlar.

Özel öğrenme güçlüğü ile Dil konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara özel bireyselleştirilmiş eğitim programı ( BEP ) hazırlar.

Özel öğrenme güçlüğü ( Disleksi ) , dil konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite ( DEHB ) ve üstün yetenekli bireylerde oluşan psikolojik problemleri takip eder.

Özel öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma güçlüğü tanılı bireylerin Hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programını ( BEP ) okul ile paylaşır.

Özel öğrenme güçlüğü, dil konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği hiperaktivite ( DEHB ) ve üstün yetenek alanlarında araştırmalar yapar, seminerler düzenler.

Özel Eğitim ve danışmanlık hizmeti alan aileler ile düzenli görüşme ve toplantılar yürütür.