Diskalkuli – Aritmetik Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü çeşitlerinden biri olan Diskalkuli matematik bozukluğu olarak tanımlanır. Çocukların %5’inde görülen matematik güçlüğü kızlara kıyasla erkeklerde daha çok görülmektedir.

Diskalkuliyi matematiksel işlemleri kavrama, hesaplama, sayısal sembolleri tanıma ve kullanma gibi durumlarda ortaya çıkan güçlük veya yetersizlik olarak tanımlayabiliriz. Diskalkulik bireyler rakamları yazmakta, basit işlemleri yapmakta ve problem çözmekte zorlanırlar.

 Diskalkuli, bireylerde sayıları anlama ve matematiği öğrenme yeteneğini etkiler. Hesaplama becerileri, sayıları ve matematik kavramlarını anlamada zorluk yaşarlar. İşlemlerin yönlerinde zorlanırlar. Dört işlem becerisinde akranlarının gerisinde kalabilirler. Çarpım tablosunu öğrenmek her zaman zor olabilir. Nicel muhakeme baskın diskalkuli olan bireyler için zordur.

Diskalkuli / Matematik Güçlüğü Belirtileri

Semptomlar kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Diskalkuli belirtilerini okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve yetişkin diskalkuli belirtileri olarak değerlendirmekte fayda vardır.

Okul Öncesi Dönem Diskalkuli Belirtileri: Okul öncesi dönemde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterirler.

 • Sayı saymakta zorlanırlar,
 • Küçükten büyüğe veya uzundan kısaya sıralamada zorlanırlar,
 • Nesneleri sırayla saymakta zorlanırlar,
 • Önce ve sonra gelen sayıları karıştırırlar,
 • Geometrik şekilleri tanımakta zorlanır,
 • Parça – bütün ilişkisinde zorlanırlar,

İlkokul Dönemi Diskalkuli Belirtileri: İlkokul döneminde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterebilir.

 • Rakamları doğru yönde yazmakta zorlanırlar,
 • 1-20’ye kadar ileri geri saymakta zorlanırlar,
 • Ritmik saymada zorlanırlar,
 • Sayıları tersten okuyabilirler,
 • Dört işlem yaparken sık sık parmak kullanırlar,
 • İşlem önceliğinde zorlanırlar,
 • İşlemlerin yönlerini karıştırırlar,
 • Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanırlar,
 • Çarpma ve bölme işleminde zorlanırlar,
 • Problemlerde kavramları karıştırırlar (katı, eksiği, fazlası vb.),
 • Matematik sembollerini karıştırırlar,
 • Matematik içeren oyunları oynamaktan kaçınırlar,

Ortaokul Dönemi Diskalkuli Belirtileri: Ortaokul döneminde yer alan diskalkulili bir çocuk aşağıda yer alan belirtileri gösterebilir.

 • Problemi çözmek için plan yapamayabilirler,
 • Sayıların basamak değerlerini kavramakta zorlanırlar,
 • Çizelgeler ve grafikleri yorumlamakta zorlanırlar,
 • Dört işlem yaparken parmak kullanımı yaparlar,
 • Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanırlar,
 • Zihinden işlem yapmakta zorlanırlar,
 • Bir çokluğu sayısal olarak tahmin etmekte zorlanırlar,
 • Matematik kavramlarını karıştırırlar,

Yetişkin Dönemi Diskalkuli Belirtileri: Yetişkin döneminde yer alan diskalkulili bir birey aşağıda yer alan belirtileri gösterebilir.

 • Yavaş hesaplama yaparlar,
 • İşlemlerde hesap makinesi kullanmak isterler,
 • Sayı tahminlerinde zorlanırlar,
 • Mesafeyi sayısal olarak tahmin etmekte zorlanırlar,

Hakan MUTLU

Please follow and like us: